lcs ultrasone sensoren

keuze sensor

Met behulp van de dropdownlijst kunt u een sensor van deze familie aan de hand van zijn aanduiding uitkiezen.

Beschrijving

De Ics-sensoren

hebben een blokvormige behuizing van kunststof met vier bevestigingsboringen. Omwille van een vereenvoudigde montage zijn er al in twee van de bevestigingsgaten M4-schroefdraadbussen geïntegreerd.

Twee c.q. drie lichtgevende dioden (LED’s)

geven alle operationele toestanden aan.

Er kan een keuze tussen drie tastwijdten
en drie uitgangstrappen gemaakt worden:

Via pin 5 aan de ronde connector

(Com-ingang) worden de Ics-sensoren ingesteld (“Teach-in”): Door pin 5 met +UB te verbinden, wordt schakeluitgang D1 ingesteld, door een verbinding met -UB daarentegen schakeluitgang D2. De sensoren met analoge uitgang worden eveneens door middel van pin 5 ingesteld.

De Ics-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:

 • enkelvoudig schakelpunt
 • tweeweg-reflexbarrière
 • venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt

 • Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand
 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB 
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière met een vast gemonteerde reflector

 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière

Voor de instelling van een venster

 • Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)
 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB
 • Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/sluiter

en stijgende/dalende karakteristiek kunnen eveneens door middel van pin 5 ingesteld worden.

De analoge sensoren

controleren de op de uitgang aangesloten last en schakelen automatisch naar 4- 20 mA stroomuitgang c.q. 0-10 V spanningsuitgang. Daardoor wordt een uiterst eenvoudige hantering gewaarborgd.

De Ics-25/DDD heeft drie pnpschakeluitgangen,

deze worden met behulp van de Link-Control-adapter LCA-2 ingesteld (zie beschrijving LCA-2 in het hoofdstuk “Toebehoren”). Naast deze „offline"-programmering kunnen de parameters van alle Ics-sensoren ook met de LCA-2 en met de LinkControlsoftware aan de PC ingesteld worden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie

maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere mic-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met elkaar verbonden te zijn.

Synchronisatie via pin 5