ucs ultrasone sensoren

keuze sensor

Met behulp van de dropdownlijst kunt u een sensor van deze familie aan de hand van zijn aanduiding uitkiezen.

Beschrijving

De robuuste metalen behuizing

van de ucs-sensoren is mechanisch compatibel met de industriële standaard van de optische sensoren.

De draaibare stekkeraansluiting

laat een flexibele keuze van de montageplaats en van de kabelinstallatie toe.

De ucs-sensoren

Met het antivalente schakelgedrag van beide schakeluitgangen werkt de eerste uitgang als sluiter en de tweede uitgang complementair als opener.

De Teach-in-taster

aan de bovenzijde van de sensor wordt de instelling van de gewenste schakelafstand en van de modus op een comfortabele manier toe gelaten.

Een duo-LED

geeft de schakeltoestand van de beide non-equivalente schakeluitgangen aan.

De ucs-sensoren kennen drie bedrijfsmodi:

  • enkelvoudig schakelpunt
  • tweeweg-reflexbarrière
  • Venstermodus

De non-equivalente schakeluitgangen worden ingesteld

doordat het te detecteren object op de gewenste afstand tot de sensor gepositioneerd en de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt wordt. Vervolgens dient de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt te worden. Klaar.

Teach-in van een schakelpunt

Een tweeweg-reflexbarrière

kan met een vast gemonteerde reflector afgesteld worden. ucs-sensor en reflector dienen gemonteerd te worden, dan dient de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Tot slot dient de taster ca. 10 seconden ingedrukt te worden. De 2- wegs barrière is afgesteld.

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière

Voor de instelling van de analoge uitgang

dient allereerst het te detecteren object op de dicht bij de sensor gesitueerde venstergrens gepositioneerd en dient de taster ca. drie seconden lang ingedrukt te worden. Dan dient het object naar het ver van de sensor gesitueerde venstergrens verplaatst te worden. Tot slot moet de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt worden. Klaar.

Teach-in van een venster met twee schakelpunten

Tot maximaal 10 sensoren

kunnen onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen de sensoren met pin 5 aan de ronde connector M12 elektrisch met elkaar verbonden te worden.

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1 gerealiseerd worden.

LinkControl

maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de ucs-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare LinkControl adapter LCA-2 worden de ucs-sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten