wms ultrasone sensoren

keuze sensor

Met behulp van de dropdownlijst kunt u een sensor van deze familie aan de hand van zijn aanduiding uitkiezen.

Beschrijving

Voor de werking van de wms-sensoren

is een wms-naschakelapparaat of een besturing en signaalverwerking van de klant noodzakelijk.

De wms-sensor is een goedkoop alternatief

voor een compacte sensor wanneer de sensor door de klant kan worden aangestuurd. Over het algemeen is hiervoor een microprocessorbesturing vereist.

Via de signaalingang “zender”

op de wms-sensor wordt een ultrasoon impuls uitgezonden. Een open collectoruitgang van de klant trekt hiertoe de signaalingang kortstondig tegen de GND.

Activering van een wms-sensor door de klant

De signaaluitgang “echo”

voert vervolgens alle ontvangen echosignalen looptijdafhankelijk als een 1-bits waarde (echo ja/neen) uit. Afhankelijk van het type van sensor duurt dit tussen 8 en 65 ms. De uitgang is positief schakelend (pnp) en kan met 10 mA worden belast. De berekening van de waarde van de afstand en de verdere verwerking worden door de klant uitgevoerd.

Onze projectingenieurs

geven u graag ondersteuning bij de integratie van een wms-sensor in uw besturing.