zws ultrasone sensoren

keuze sensor

Met behulp van de dropdownlijst kunt u een sensor van deze familie aan de hand van zijn aanduiding uitkiezen.

Beschrijving

De compacte behuizing

van de zws-15 zijn de buitenafmetingen 20 mm x 32 mm x 12 mm. Uitvoeringsvorm en montage zijn verenigbaar met tal van optische sensoren. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de ultrasone sensor bij kritische toepassingen.

Voor de zws-sensorfamilie

staan er twee typen en drie verschillende tastwijdten ter beschikking:

De Teach-in-taster aan de bovenzijde van de sensor wordt de instelling van de sensor op een comfortabele manier toe gelaten.

Twee lichtgevende dioden

aan de bovenzijde van de behuizing wordt de toestand van de schakeluitgang en van de analoge uitgang aangegeven.

De zws-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:

  • Enkelvoudig schakelpunt
  • Tweeweg-reflexbarrière
  • Venstermodus

De schakeluitgang wordt ingesteld,

doordat het te detecteren object op de gewenste afstand tot de sensor gepositioneerd en de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt wordt. Vervolgens dient de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt te worden. Klaar.

Teach-in van een schakelpunt

Een tweeweg-reflexbarrière

kan met een vast gemonteerde reflector afgesteld worden. zws-sensor en reflector dienen gemonteerd te worden, dan dient de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Tot slot dient de taster ca. 10 seconden ingedrukt te worden. De 2- wegs barrière is afgesteld.

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière

Voor de instelling van de analoge uitgang

dient allereerst het te detecteren object op de dicht bij de sensor gesitueerde venstergrens gepositioneerd en dient de taster ca. drie seconden lang ingedrukt te worden. Dan dient het object naar het ver van de sensor gesitueerde venstergrens verplaatst te worden. Tot slot moet de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt worden. Klaar.

Teach-in van een analoog karakteristiek c.q. van een venster met twee schakelpunten

Voor de instelling van een venster

met twee schakelpunten dient er bij één schakeluitgang op dezelfde manier te werk gegaan te worden.

Opener/sluiter en stijgend/dalend analoog karakteristiek

kunnen eveneens door middel van de taster ingesteld worden.

Via de Control-ingang aan pin 2

kunnen meerdere zws-sensoren onderling gesynchroniseerd worden. De als accessoire verkrijgbare SyncBox2 produceert een synchronisatiesignaal, dat op pin 2 gegeven wordt. Daarmee kunnen tot maximaal 50 zws-sensoren autark gesynchroniseerd worden (zie Accessoires).

Synchronisatie tot maximaal 50 zws-sensoren

De geluidsvelden van alle zws-sensoren

konden nogmaals duidelijk afgeslankt worden. Er staan sensoren met een blinde zone van slechts 20 mm ter beschikking.