Ogen op het dataverkeers!

IO-link: De nieuwe standaard onder het veldbusniveau

Met de IO-link interface in de pico+-sensoren werden de voorwaarden geschapen, om een naadloze communicatie door alle niveaus van de systeemarchitectuur tot in de sensor te realiseren.

IO-Link, een gedetailleerd overzicht

Na de inschakeling is de pico+ altijd in de SIO mode (standaard-I/O-mode) en werkt als een heel normale ultrasoon naderingschakelaar met push-pull-uitgangsfase.

Een IO-Link-geschikte sturing kan de lcs+ met het zogenaamde wakeup-signaal naar de communicatiemodus of de IO-Link mode schakelen. Nu kan de sturing procesgegevens en servicegegevens met de lcs+ uitwisselen.

Een IO-Link-Master kan over één of meerdere in- en uitgangen beschikken. Op elke E/A is er maar één IO-Link toestel aangesloten. De aansluiting van de sensoren gebeurt via standaard kabels met 3 geleiders. Deze niet afgeschermde leiding mag max. 20 m lang zijn.

Dankzij de volledige compatibiliteit met de SIO mode (Standaard-IO-mode) is ook een gemengd bedrijf mogelijk: op een master kunnen sommige sensoren in de IO-Link, en andere in de SIO-Mode bedreven worden.

De permanente communicatie maakt de overdracht van procesgegevens en servicegegevens tussen sensoren en de sturing mogelijk.

Met IO-link uitgeruste vulinstallatie

Een IO-Link-systeem bestaat uit IO-Link-devices – meestal sensoren, actuators of een combinatie van beide – en uit een standaard sensor-/actuatorkabel met 3 geleiders en een IO-Link-Master.

Meer informatie over IO-Link vindt u op www.io-link.com

De voordelen van IO-link:

  • In de IO-Link-mode worden de gemeten afstandswaarden cyclisch naar de master doorgestuurd; de IO-Link-mode kan dus een analoge uitgang goedkoop vervangen!
  • Na een sensoruitval kan de sturing automatisch alle instellingen terug in de nieuwe sensor laden.
  • Verminderd ontwerpwerk door gestandaardiseerde integratie van devices in de sturing via een fabrikantonafhankelijk IODD-beschrijvingsbestand
  • Gereduceerde inbedrijfstellingstijden omdat gegevens en parameters in de sturing bewaard worden
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie door maximale transparantie en diagnose in de complete installatie, tot in het device

Push-Pull-uitgangstrap maakt schakelen van de SIO-modus naar de IO-linkmodus mogelijk

Voorbeeld van de systeemarchitectuur

Productnaam

pico+ 

Baudrate

COM 2 (38.400 Bd)

Formaat procesgegevens

16 Bit, R, UNI16

Inhoud procesgegevens

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van  0,1 mm

ISDU-parameters

Schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt 2, terugschakelpunt 2, voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter/opener), filter, filtersterkte, inschakelvertraging, ruisonderdrukking,

Systeemcommando's

activering/deactivering van Teach-in via pin 5
Schakelpunt teachen, schakelpunt + 8 % teachen, reflexbarrière teachen, fabrieksinstellingen laden

Algemene gegevens IO-link

Download IO-Link IODD library

Top