LCA-2

keuze sensor

Met behulp van de dropdownlijst kunt u een sensor van deze familie aan de hand van zijn aanduiding uitkiezen.

Hoogtepunten

  • Uit drie cijfers bestaande digitale display ::: voor de weergave van de gemeten afstandswaarden in mm of cm
  • TeachBox met bediening door middel van vier toetsen ::: voor een programmering van de sensoren zonder PC
  • Functie „LinkCopy“ ::: voor het kopiëren van de sensorinstellingen van de ene naar de andere sensor zonder PC
  • Homogene microsonic Teach-in voor alle microsonic sensoren ::: opdat wat eenvoudig is ook eenvoudig blijft

Basiskenmerken

  • Handige adapter ::: voor het programmeren van de ultrasone sensoren
  • USB-interface ::: voor aansluiting op een PC
  • T-stekker ::: voor het integreren van de adapter tussen sensoraansluitleiding en sensor
  • LinkControl-software gratis de actuele versie ::: downloaden van internet
  • Neerwaarts compatibel ::: opdat ook lang in het veld gesitueerde sensoren nog geprogrammeerd kunnen worden
  • Zeker voor de toekomst ::: omdat de LinkControl-adapter ook met toekomstige sensorgeneraties verenigbaar zal zijn