• archivsensoren_1046x850.jpg

存档的传感器  mic-601/DD/HV/M30E

  • mic-601/DD/HV/M30E
  • Detection zone

  • Scale drawing

  • 针脚示意图

    Pin assignment

传感器比较

下载在线的页面内容

文件 (下载)

使用手册

CAD 文件 (下载)

approvals and certificates (download)

mic-601/DD/HV/M30E
mic+600/DD/TC/E
  • 2 x pnp
  • 8,000 mm
800 - 6,000 mm
圆柱形 M30
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
存档的传感器
不锈钢型号
回波传播时间
80 kHz
800 mm
6,000 mm
8,000 mm
1 mm
± 0.15 %
± 1 % (内置温度漂移补偿)
12 - 30 V d.c., 反极性保护
± 10 %
≤ 70 mA
5芯M12接插件
pnp开关量输出:Imax = 500 mA (UB-2V),
常开/常闭,可调节,短路保护
pnp开关量输出:Imax = 500 mA (UB-2V),
常开/常闭,可调节,短路保护
100 mm
2 Hz
240 ms
< 1,500 ms
com端输入
不锈钢,塑料件, PBT, TPU
泡沫聚氨酯,玻璃填充的环氧树脂
IP 65
-20°C to +70°C
-40°C 到 +85°C
360 g
mic-601/DD/HV/M30
2个按键+LED显示(触摸控制)
Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2带有LinkCopy 或 LinkControl 软件
2 x 三色LED
存档的传感器
不锈钢型号

附件

Top