mic ultrasone sensoren

Sensorbild - Matrix

Overzicht

Deze mic-sensoren in geheel metalen uitvoering zijn in twee apparaatuitvoe- ringen met vijf verschillende bedrijfsdetectiewijdten verkrijgbaar.

download sensor line as pdf

Hoogtepunten

 • Behuizing M30 en ronde connector M12 in metalen uitvoering voor zware gebruiksomstandigheden
 • Automatische synchronisatie voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine ruimte
 • UL gecertificeerd volgens Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm

Basiskenmerken

 • 1 pnp-schakeluitgang
 • Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang
 • 5 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m
 • microsonic Teach-in via pin 5
 • Resolutie van 0,18 mm tot 2,4 mm
 • Temperatuurcompensatie
 • Bedrijfsspanning 9–30 V
 • LinkControl voor het instellen van de sensoren met een PC

Beschrijving

Deze zeer robuuste uitvoering

bestaat van de behuizing M30 tot en met de ronde connector M12 compleet uit metaal. Aangezien geen gebruik wordt gemaakt van bedieningselementen en lichtmelders, zijn de sensoren bijzonder geschikt voor gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden met hoge mechanische belastingen voor behuizing en steekverbinders. De sensoren zijn in vijf aftastwijdten verkrijgbaar en bestrijken een meetgebied van 30 mm tot 8 m.

M12 metal circular connector (left) and operation under rough conditions (right)

Er zijn twee uitgangstrappen

voor alle vijf aftastwijdten verkrijgbaar:

1 pnp-schakeluitgang
1 analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:

 • enkelvoudig schakelpunt
 • tweeweg-reflexbarrière
 • Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt

 • Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand
 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière met een vast gemonteerde reflector

 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reflexbarrière

Voor de instelling van een venster

 • Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)
 • Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB
 • Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)
 • Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter

en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens met pin 5 worden ingesteld.

LinkControl

maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de mic-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare LinkControl adapter LCA-2 worden de mic-sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie

maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere mic-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met elkaar verbonden te zijn.

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1 gerealiseerd worden.

Top