De juiste oplossing voor elke toepassing

Verschillende exploitatiesystemen en apparaatvarianten maken de inzet van microsonic-sensors in denkbaar vele aanwendingsbereiken van de automatiseringstechniek mogelijk.

Distance control to the creel or fence

Feeding robots are used in agriculture to automatically feed animals. They deliver the required amount of feed to the animals and push the feed up if necessary.

mic ultrasonic sensors or lcs+ ultrasonic sensors measure the distance to creel and to animals. The robot feeds the fresh amount of feed based on the measured distance values.


Aanwezigheidsdetectie

JAfhankelijk van de grootte van de doos of container kunnen ultrasone sensoren met een schakeluitgang, bijv. uit de mic+familie ingezet worden. Om in kleine dozen te meten, kan gekozen worden tussen de mic+25/D/TC, mic+35/D/TC of mic+130/D/TC.

Bij grotere containers raden wij het gebruik van een mic+340/D/TC of mic+600/D/TC aan. Dient de doos of de container met meerdere sensoren gecontroleerd te worden, dan is het raadzaam om deze onderling te synchroniseren.

Bovendien wordt de ultrasone sensor pms in hygiënisch ontwerp aanbevolen voor de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie of de drankenindustrie.

Baankantenregeling

De ultrasone baankantensensoren bks zijn als vorksensor ontworpen en werken als eenwegbarrière. Ze worden voor de regeling van de baanloop ingezet en zenden een analoog signaal 0–10 V of 4–20 mA uit, dat evenredig loopt aan de baankant.

Dubbelelaagdetectie

herkent twee of meer op elkaar liggende vellen of bladeren. De productfamilie  dbk+4 is het meest geschikt voor de inzet bij papierverwerkende machines zoals vellenpersen, printers, kopieerapparaten of vergaarmachines. Bij dikkere materialen, kunststofplaten en grof golfkarton kan het beste de dbk+5 dubbelelaagsensor ingezet worden.

Diameterdetectie

Met een ultrasone sensor met analoge uitgang wordt de diameter van een rol of een spoel geregistreerd, en de rolaandrijving of een rem bijgesteld. Een mic+35/IU/TC wordt vooral bij kleine roldiameters, en de mic+130/IU/TC bij roldiameters tot 2,5 m. gebruikt.

Inzet aan de folie-extruder

De mic+ ultrasone sensoren met analoge uitgang 0 – 10 V en 4 – 20 mA zijn het meest geschikt voor de diameterregeling aan een folie-extruder.

Zender/ontvanger ultrasoon sensoren

Zender/ontvanger ultrasoon sensoren zijn uitermate geschikt voor betrouwbare aanwezigheidscontrole en het tellen van objecten op hoge snelheid.
The set bestaat uit een losse zender en ontvanger. De zender zendt cyclusgewijs ultrasone geluidspulsen uit welke door de ontvanger worden ontvangen.
Wanneer een object het ultrasone geluid tussen de zender en ontvanger onderbreekt, dan wordt de uitgang in de ontvanger geactiveerd.

De zender/ontvanger ultrasoon sensoren uit de ews serie zijn beschikbaar in miniatuur kubusbehuizing of cilindrische M18 behuizing.

Labeldetectie

De labelsensor esf-1 detecteert hoogtransparente, reflecterende materialen, zoals gemetalliseerde labels en labels in elke willekeurige kleur. Afhankelijk van het vereiste geluidsvermogen stelt de meetcyclustijd zich automatisch zelf in.

Foliebreukbewaking

kan met alle ultrasone sensoren met schakeluitgang worden gerealiseerd. Als de folie erg golft, is het mogelijk de sensor als tweeweg- of reflexbarrière te gebruiken. Deze modus werkt ook betrouwbaar als het geluid door de golven in de folie afgebogen wordt. Alle ultrasone naderingsschakelaars met de microsonic Teach-in methode ondersteunen de bedrijfsstand reflexbarrière.

Vulstandmeting

Er kunnen vulstanden van slechts een paar millimeter tot 8 meter worden geregistreerd. Er is keuze uit ultrasone sensoren met een of twee schakeluitgangen voor een min-/max-regeling, of sensoren met analoge uitgang 0 – 10 V en 4 – 20 mA. Met de pico+TFcrm+ of hps+ ultrasone sensoren zijn er ook chemicaliënbestendige versies beschikbaar.

Vulstandmetingen met 6 bar overdruk

zijn mogelijk met de hps+ sensoren. De sensoren zijn bovendien chemicaliënbestendig en als versie met twee pnp-schakeluitgangen, of met analoge uitgang en schakeluitgang verkrijgbaar.

Vulstandbewaking in kleine houders

Er kunnen vulstanden van slechts een paar millimeter tot 8 meter worden geregistreerd. Er is keuze uit ultrasone sensoren met een of twee schakeluitgangen voor een min-/max-regeling, of sensoren met analoge uitgang 0 – 10 V en 4 – 20 mA. Met de zws-ultrasone sensor + SoundPipe kan ook in kleine houders met een doorsnede kleiner dan 5 mm gemeten worden.

Hindernissen detecteren

Ultrasone sensoren van de mic+ familie maken de contactloze beveiliging in de rijrichting mogelijk van transportvoertuigen zonder bestuurders. Bij gebruik van meerdere sensoren kunnen deze onderling gesynchroniseerd worden, om wederzijdse beïnvloeding te vermijden. Met een voorwaarschuwingsbereik en een stopbereik kan het vloertransportvoertuig bij een hindernis op het rijspoor zachtjes afgestopt worden, zonder dat door contact met het obstakel de rem geactiveerd wordt.

Height control of the field sprayer boom

For height control of the field sprayer boom, several wms ultrasonic sensors or mic ultrasonic sensors continuously measure the distance to the crop. The control system of the field sprayer uses the measured distance values to compensate for unevenness in the soil and different plant heights. This allows crop protection agents or fertilisers to be distributed evenly over the field.

The all-metal housing of the two sensor families is specially designed for outdoor applications on agricultural machines.

Height and distance detection of rows of trees or trellises

The wms ultrasonic sensors or mic ultrasonic sensors measure the lateral distance to vines or trellises. With the measured distance values, the control system automatically adjusts the line of the harvesting platform.

The continuous height detection of the rows of trees or trellises allows the spraying areas to be identified. Thus, spraying areas can be added or removed automatically via the control system. This minimises the use of crop protection agents and ensures even distribution.

Hoogte- en breedtemetingen

Door de inzet van meerdere mic+ ultrasone sensoren (M30 housing), pico+ ultrasone sensoren (M18 housing) of zws ultrasone sensoren (small cubic housing) zijn driedimensionele metingen van alle formaten dozen mogelijk. Hiervoor zijn sensoren met verschillende detectiewijdtes beschikbaar.

Kantendetectie bij platte objecten

Erg platte objecten op een transportband kunnen vaak toch via een "indirecte" vaste meting geregistreerd worden: een ultrasone sensor met schakeluitgang meet tegen de transportrichting van de band in, schuin tegen de rand van het object. De rand van het object vormt samen met de transportband een tripelreflector en kaatst het geluid terug naar de sensor.

Personendetectie

Moeten er personen worden gedetecteerd, dan is het raadzaam om een ultrasone sensor te kiezen, die met zijn detectiewijdte duidelijk boven de vereiste meetafstand ligt. Hoe hoger de detectiewijdte van de sensor, des te lager is de ultrasoonfrequentie. En hoe lager de ultrasoonfrequentie, des te beter laten absorberende kledingstoffen zoals bijv. wol zich detecteren.

Robotpositionering

Vanwege hun geringe afmetingen zijn de pico+ ultrasone sensoren in de M18-schroefdraadhuls of de zws-sensoren in de balkvormige behuizing uitermate geschikt voor de positionering van robotarmen.

Positionering

Bij het detecteren van glasplaten of andere gladde en effen vlakken dient men erop te letten, dat de ultrasone sensor loodrecht op het vlak meet.

 

Kwaliteitscontrole

aan een verpakkingsmachine. Voor de detectie van objecten bij snelle processen kan gekozen worden uit een breed assortiment ultrasone sensoren: de zws-ultrasone sensoren in balkvormige behuizing, de sks-Sensoren in miniatuuruitvoering, de pico+Ultraschallsensoren in de M18-schroefdraadhuls met optionele hoekkop en O-link interface de pms ultrasone sensoren in innovative housing in Wasdown design en de lpc+ sensor familie met 2 eindtrappen en 4 scanafstanden.

Lusregeling

Hiervoor meet een ultrasone sensor met analoge uitgang van bovenaf in de lus en regelt de materiaalaanvoer afhankelijk van de lusdiepte bij. Bij zijwaarts schommelende lussen kan bij een meting van bovenaf het geluid zeer snel worden afgebogen. Dan is het raadzaam om, zoals getoond in de afbeelding, van onderaf tegen de lus te meten.

Splice-detectie

De splice-sensor esp-4 detecteert gegarandeerd splices en labels. Ze zijn zowel in M18-behuizing als in M12-uitvoering met buitenliggende ontvangsttransducent beschikbaar.

Draadbreukdetectie

bij het op- en afwikkelen van draden. Naar gelang de grootte van de trommel kan een mic+130/D/TC met 1.300 mm detectiewijdte of een mic+35/D/TC met 350 mm detectiewijdte ingezet worden. Dient de positie van de draad op de wikkellaag geregistreerd te worden, dan zijn hiervoor ultrasone sensoren met analoge uitgang beschikbaar.

mic+130/D/TC for a measuring distance until 1,300 mm,

mic+35/D/TC for a measuring distance until 350 mm.

Stapelhoogtemeting

Of het nu gaat om houtplaten, glasplaten, papier of gekleurde kunststofplaten, ultrasone sensoren zijn ideaal voor als het opstapelen tot op de millimeter precies moet gebeuren.

Controle van ladingdragers

Altijd, wanneer het af te tasten object het geluid absorbeert of door zijn vormgeving of plaats in de ladingdrager het geluid afbuigt, zou een oplossing met een tweeweg- of reflexbarrière ingezet moeten worden. Er wordt dan een extra reflector achter het actueel af te tasten object aangebracht. De ultrasone sensor met schakeluitgang en venstermodus geeft een signaal af, zodra het object de reflector afdekt. De lpc+ in de M18 schroefdraadbehuizing is ideaal voor dit doel.

Ultrasone barrière

Met een ultrasone sensor in de venstermodus kan heel gemakkelijk een tweeweg- of reflectiebarrière opgebouwd worden. Hiervoor wordt een vaste reflector achter het af te tasten object aangebracht. Dekt een object de reflector af, dan wordt er een schakelsignaal gegenereerd.

 

Keerschot

Het geluid kan worden omgeleid via een geluidshard en glad reflecterend oppervlak. Hiervoor zijn keerschotten van 90° als accessoire verkrijgbaar. Deze zijn ideaal om in te bouwen in kleine ruimtes.

Vibration feeder

Ultrasonic sensors, such as the pms sensor in Hygienic Design, continuously measure the level in the vibratory feeder. If the sensor detects a level that is too low, the feed rate is increased. Conversely, if the sensor detects a level that is too high, the control system reduces the product feed to ensure a consistent process.

pms ultrasonic sensors in Hygienic Design

zws ultrasonic sensors in small cubic housings

Controle volle kratten

De mic+ ultrasone sensoren, de pico+ ultrasone sensoren en de pms ultrasone sensoren in innovative housing in washdown design lenen zich voor toepassingen, zoals het controleren van volle en lege kratten, of het detecteren van lege PET-flessen op een lopende band. De in beide sensorfamilies geïntegreerde synchronisatie vereenvoudigt de opbouw van een sensorarray.

 

Volume flow

Ultrasoon sensoren kunnen, zoals de pms in innovative housing in Washdown design, worden gebruikt om een continue flow van objecten op de transportband te reguleren. Wanneer de sensor het minimale niveau detecteert, dan wordt de aanvoer van het product verhoogd. Daarentegen wordt de aanvoersnelheid verlaagd, wanneer het maximale niveau wordt gemeten. Op deze manier vindt er altijd een geleidelijk vulproces plaats.

  • katalog_en_1046x850.jpg

    You have special requirements?

    Nothing as simple as that.

    With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

    Technical Support Team

Top