Sensorbild - Matrix

Overview

De LCA-2 maakt een comfortabele instelling van tal van microsonic- sensorenfamilies mogelijk.

download sensor line as pdf

Hoogtepunten

 • Uit drie cijfers bestaande digitale display voor de weergave van de gemeten afstandswaarden in mm of cm
 • TeachBox met bediening door middel van vier toetsen voor een programmering van de sensoren zonder PC
 • Functie „LinkCopy“ voor het kopiëren van de sensorinstellingen van de ene naar de andere sensor zonder PC
 • Homogene microsonic Teach-in voor alle microsonic sensoren opdat wat eenvoudig is ook eenvoudig blijft

Basiskenmerken

 • Handige adapter voor het programmeren van de ultrasone sensoren
 • USB-interface voor aansluiting op een PC
 • T-stekker voor het integreren van de adapter tussen sensoraansluitleiding en sensor
 • LinkControl-software gratis de actuele versie downloaden van internet
 • Neerwaarts compatibel opdat ook lang in het veld gesitueerde sensoren nog geprogrammeerd kunnen worden
 • Zeker voor de toekomst omdat de LinkControl-adapter ook met toekomstige sensorgeneraties verenigbaar zal zijn

Beschrijving

De LinkControl-adapter LCA-2

bezit een USB-interface voor de aansluiting op een PC of Laptop.

Met de LinkControl-software

kunnen de parameters van de ultrasone sensoren van de mic+, mic, pico+, lpc+, lcs+, lcs, ucs, pico+TF, crm+, hps+, pms, bks+, bks, dbk+, esp, esf-serie onder Windows® ingesteld worden.

LinkControl-software: invoermasker

De actuele meetwaarden

De actuele meetwaarden van de ultrasone sensoren kunnen in de LinkControl-software grafisch voorgesteld worden. Hiervoor staan er drie verschillende weergavegrafieken ter beschikking.

LinkControl-software: meetwaardenplotter

De functie “LinkCopy”

laat een download van de sensorparameters van de sensor in de LCA-2 en vervolgens de upload van deze parameters in een andere sensor toe. Daarmee kunnen er zeer comfortabel sensorinstellingen van de ene sensor naar de andere gekopieerd worden.

USB-interface voor de aansluiting op een PC

De offline-programmering binnen LinkCopy

Bij een aantal sensorfamilies kunnen de naar de LCA-2 gekopieerde sensorinstellingen rechtstreeks op het digitale display weergegeven en bewerkt worden voordat ze terug opnieuw in een sensor geschreven worden.

Voor de functie “LinkCopy” moet de LinkControl-adapter niet op een PC aangesloten zijn. De LCA-2 leest de parameters uit de sensor en bewaart ze intern in een EEPROM. De gegevens blijven daardoor ook na een uitschakeling van de voedingsspanning in de LinkControl-Adapter behouden en kunnen zodoende ook als archief voor de sensorinstelling gebruikt worden.

LinkCopy: Kopiëren van de sensorinstellingen

Met de ingebouwde TeachBox

kunnen comfortabel alle ultrasone sensoren ingesteld worden, die door middel van pin 5 aan de sensorstekker geteacht worden (mic, pico+, lpc+, lcs, esf-serie). De LinkControladapter LCA-2 wordt tussen sensoraansluitleiding en sensor geïntegreerd, een PC of Laptop is niet noodzakelijk. Bij het “Teachin” procédé met behulp van de beide toetsen T1 en T2 wordt op het display de lengte van de druk op de toets in seconden aangegeven.

De TeachBox

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?

Cylindrical Sensors


Link­Control Link­Copy
mic+ + +
mic + +
wms - -
crm+ + +
hps+ + +
pico+TF + +
pico+ + +
pico+/F/A + -
lpc+ + -
nano - -
nero - -
Valid from version LinkControl (Rev. A)

Cubic Sensors


Link­Control Link­Copy
lcs + +
lcs+ + +
sks - -
ucs + +
zws - -
Valid from version LinkControl (Rev. A)

Special Sensors

bks + +
bks+ + +
dbk+ + -
esf + -
esp + -
ews - -
pms + +
 • lca2_1046x850.jpg
  Get the current LinkControl software! Version 8.1
  This version supplies our new sensors: pms, pico+, pico+TF, lcs+, dbk+, esp-4, esf-1/xx/yy/A and bks+. For an update we recommend to delete the existing LinkControl software under Windows beforehand.
  Download LinkControl Software 8.1.0.0
Top